شاکری:با سیاه نمایی نمی‌توان منجر به جلب یا افزایش اعتماد و خواستار مشارکت مردم شد

مجتبی شاکری عضو سابق  شورای شهر تهران در  گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سیاه نمایی‌های انجام شده درباره مدیریت شهری

ادامه