کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۵ |ابهام در رابطه تجاری ایرانسل با شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

ادامه