برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران پشت درب‌های بسته

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  دومین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران برای تعیین فرایند و معیارهای دومین شهردار تهران در دوره پنجم

ادامه